Informujemy, że firma QMT Machining s.c. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

„WPROWADZENIE DO PRODUKCJI WSPORNIKÓW PRZENOSZĄCYCH DUŻE OBCIĄŻENIA W ZESPOŁACH AMORTYZATORÓW SPRZĘGÓW KOLEJOWYCH”

Realizacja projektu jest dofinansowana  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, Typ 1 „Rozwój MŚP”.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowego produktu, tj. wsporników przenoszących duże obciążenia w zespołach amortyzatorów  sprzęgów kolejowych. W realizacji tego celu zakupimy nowoczesny park maszynowy niezbędny do wdrożenia nowej technologii i uruchomienia produkcji oraz wprowadzenia na rynek nowego innowacyjnego produktu.

Wartość projektu: 2 062 710,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 090 050,00 PLN

 

Skontaktuj się z nami!

Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie!
napisz do nas